อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน มือสอง จาก 6 ธนาคารใหญ่

coverhouse

อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน มือสอง จาก 6 ธนาคารใหญ่

อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ใครที่กำลังหาซื้อบ้านหรือกำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองอยู่ สิ่งหนึ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับการกู้ซื้อคืออัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร ที่มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป โดยในปัจจุบันมีหลายธนาคารให้เราสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อได้ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปขอสินเชื้อธนาคารควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ วันนี้ อสังหา จึงจัด 6 แบงค์ใหญ่ ปล่อยกู้ซื้อบ้าน แบบบ้านมือสองมาฝากกันคะ

เริ่มต้นจาก ธนาคารกรุงศรี ด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ซื้อบ้านมือสอง ในชื่อว่า สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสองกับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ กู้วงเงินสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ที่สำคัญอนุมัติเร็ว และผ่อนสบายสูงสุด 30 ปี (ระยะผ่อนชำระ+อายุต้องไม่เกิน 65 ปี) สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยวงเงิน 1-5 ล้านบาท

แบบที่ 1 ปีที่ 1 = MRR-3.35% ปีที่ 2 = MRR-2.25% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1.10%

แบบที่ 2 ปีที่ 1 = 3.75% หลังจากนั้น MRR-1.10%

แบบที่ 3 เดือนที่ 1-6 = 1.50% เดือน 7-18 = MRR-1.60% หลังจากนั้น MRR-1.10%

อัตราดอกเบี้ยวงเงิน 1-5 ล้านบาทขึ้นไป

แบบที่ 1 ปีที่ 1-3 = MRR-2.60% หลังจากนั้น MRR-2.85%

แบบที่ 2 ปีที่ 1 = 3.50% ปีที่ 2-3 = MRR-1.60% หลังจากนั้น MRR-1.35%

แบบที่ 3 เดือนที่ 1-6 = 1.25% เดือนที่ 7-ปีที่ 3 = MRR-1.85% หลังจากนั้น MRR-1.35%

รายละเอียด www.krungsri.com

ธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ยให้กับบ้านมือสองโดยเฉพาะ กับวงเงินกู้สูงสุด 95% ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้เเล้วไม่เกิน 65 ปี นอกจากนี้ยังอนุมัติง่ายและเร็วอีกด้วย เเต่เป็นเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์เพิ่ม 3 ประเภทของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยกรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

* ปีที่ 1-3 = คงที่ 5.75% ต่อปี

* ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.275% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) 5.23%

สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท

* ปีที่ 1-3 = คงที่ 6.25% ต่อปี

* ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.775% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) 5.74%

อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

ธนาคารธนชาต

  1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

ปีที่ 1 : 2.990% ต่อปี
ปีที่ 2-3 : MLR – 0.795%
หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%

  1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ปีที่ 1-2 : 4.250% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR – 0.900%
หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%

  1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

ปีที่ 1 : 3.750% ต่อปี
ปีที่ 2 : 4.750% ต่อปี
ปีที่ 3 : 5.750% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.619%

  1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ปีที่ 1-3 : MLR – 2.000% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 0.650% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่าง จากการการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นโปรโมชั่นรวมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง กับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ว่าอย่างใดต่ำกว่า อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระเกินค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

แบบที่ 1 ปีที่ 1 = MRR-4.75% ปีที่ 2-3 = MRR-3.25% หลังจากนั้น MRR-2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

แบบที่ 2 คงที่ 3 ปี โดยปี 1-3 = 4.50% หลังจากนั้น MRR-2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย

* ปีที่ 1 = 3.25%

* ปีที่ 2 = 4.75%

หลังจากนั้น MRR-0.50% (ตลอดอายุสัญญา)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย http://www.ghbank.co.th/th/content.php?id=1

ธนาคาร UOB >>> New house สำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป/ ลูกค้าซื้อบ้านมือสอง/ ลูกค้าเพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction Loan)

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน

ระยะเวลาประกัน MRTA *ไม่ประกัน MRTA
เดือนที่ 1-94.25%4.55%
เดือนที่ 10-12MLR – 2.30%MRR – 2.00%
หลังจากนั้นMRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.57 % **ต่อปี5.62% ** ต่อปี

 

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

ระยะเวลาประกัน MRTA *ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 14.90%5.15%
หลังจากนั้นMRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.62% **ต่อปี5.66% ** ต่อปี

 

แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลาประกัน MRTA *ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1- 25.58%5.68%
หลังจากนั้นMRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.70% **ต่อปี5.73% ** ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลาประกัน MRTA *ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 14.95%5.20%
ปีที่ 26.15%6.15%
หลังจากนั้นMRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.69% **ต่อปี5.72% ** ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี

ระยะเวลาประกัน MRTA *ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1 – 3MRR – 2.63%MRR – 2.53%
หลังจากนั้นMRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.50% **ต่อปี5.54% ** ต่อปี

* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา หรือ ขั้นต่ำ 15 ปี
** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MRR = 7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 6 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของเรา หวังว่าจะเป็นข้อมูลพื้นบานเพื่อประกอบการตัดสินใจได้บ้างพอสมควรนะคะ อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างของธนาคารนั้นๆ เพื่อความถูกต้องแม่นยำโปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนคารนั้นๆอีกครั้ง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.